Ordinul Salvatorian în România

Începuturi...

    Începutul s-a fãcut în cartierul Mehala, în data de 21.11.1898. Primul salvatorian, care a început activitatea cateheticã în comunele Cãrpiniş şi Maşloc, a fost P. Fridolin Cichy SDS, care a sosit în Dieceza Timişoara în luna iulie 1895 pentru a propaga/rãspândi "Societatea Divinului Mântuitor" în Ungaria.
    În anul 1898, la 21 noiembrie, Ordinul Salvatorian Societas Divini Salvatori (SDS) a fost chemat în ţarã de episcopul de Cenad, Glattfelder Gyula, şi a încredinţat cãlugãrilor salvatorieni pastoraţia credincioşlor din suburbia Mehala.
    Episcopul Dessewffy a recomandat lui P. Jordan într-o scrisoare în limba latinã, construirea unei mãnãstiri în cartierul Iosefin sau în cartierul Elisabetin. De altfel, tot episcopul Dessewffy a donat sub formã de testament suma de 50.000 coroane acelei bisericii ce se va construi în cartierul Elisabetin, cu condiţia ca pastoraţia sufleteascã sã fie încredinţatã Ordinului Salvatorian.
    Ordinul Salvatorian SDS s-a mai ocupat şi de pastoraţia altor parohii, cum ar fi: Sântana (jud. Arad), Carei (jud. Satu Mare).
    Spiritul ordinului este universal, ceea ce înseamnã toleranţã, îngãduinţã, încredere.
    Fondatorul ordinului este Johann Baptist, cunoscut sub numele de P. Jordan.